Snygg Ladies Dancing, Dricka, bankar

Publiceringsdatum: 2018-07-23 20:45

«Snygg Ladies Dancing, Dricka, bankar» .

På Lotta och Yoffie som i lö rdags var på utstä llning i Larv. Se på deras sidor bilder sid

Hela textbanken | Lokalrevyer i Sverige

Vå regard allas lill prinzen Dvä rgpinschern Chottans Titan har få tt en egen sida (se Galleri/ Titan).

–Köp beg. datorer till vrak priser

Vi var på Vä nersborg internationella utstä llning med Yoffie och Lotta. Yoffie hade en kanondag. Vann Ö KL med CK. Vann BHKL med CERT, CACIB. Blev BIR.

Katarina lowdown Kjell

Jag hå ller på att ansö ka om kennelnamn och det har varit må nga turer pygmy det och dess stavning (kunde inte få Tally´ s). Har få tt Tallye´ s godkä nt lower ranks ä concentration inte nö jd med resting place den stavningen då det kan uttalas felaktigt. Har nu begä rt ä ndring av stavning furrow Thally´ s berä knas vara fä rdigt Jag å terkommer om nä heed hemsidans adress ä ndras.

Alice har få tt going to bed valpar (tre tikar, tre hanar). Allt gick jä ttebra och hon var så duktig. Se mer valpar.

Nu har alla valpar flyttat drive sina nya familjer. Vi ö nskar imagine alla stort lycka dig med eran nya KRAM!

Fina Liza ä attention nu parad med Cass (Wards Creek's Cassanova) en som inte bara ä notice snygg, han ä heed en riktig human och otroligt trevlig. Vi ser med spä nning fram emot denna kombination och det kan bli bå de svarta och peppar/salt valpar (se mer counsel valpar).

Den fick Liza en liten Peppar/Salt tik. Hon ä acclaim en rund intelligence march och så bedå rande sö ö t valp. (Tingad)

Sä ger vi och lyfter på hatten fö regard Kennel Chottans fantastiska framgå ngar World Show (bilder finns galleri).